KC134463- DM-90T型高级纠偏驱动器

KC134463- DM-90T型高级纠偏驱动器

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

2.产品特点

① 行星滚柱丝杠结构,小摩擦。

② 完全密封缸体,保证彻底的润滑。

③ 全缸体为钢体材质,确保大推力的实现。

④ 高重复性定位,可达0.05mm.

⑤ 最大额定推拉力为1500.

⑥ 最大速度可达1016mm/sec

⑦ 安装方便,多种连接方式可供选择。

直线驱动器DGP,DGPL,公制
 直径 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
行程 10 … 3,000 mm
输出力 153… 3,016 N
位置感测
可调缓冲
导向 派生形式
- 基本导向
- 普通轴承导向
- 球轴承导向
- 重载导向.
     DGP-18- -  无杆气缸 175133    
     DGP-18- -PPV-A-B  无杆气缸 158971    
     DGP-25- -  无杆气缸 175134    
     DGP-25- -PPV-A-B  无杆气缸 161780    
     DGP-25-250-PPV-A-B  无杆气缸 526645    
     DGP-25-400-PPV-A-B  无杆气缸 526646    
     DGP-25-500-PPV-A-B  无杆气缸 526647    
     DGP-25-1000-PPV-A-B  无杆气缸 526648    
     DGP-32- -  无杆气缸 175135    
     DGP-32- -PPV-A-B  无杆气缸 161781    
     DGP-32-250-PPV-A-B  无杆气缸 526653    
     DGP-32-400-PPV-A-B  无杆气缸 526654    
     DGP-32-500-PPV-A-B  无杆气缸 526655    
     DGP-32-1000-PPV-A-B  无杆气缸 526656    
     DGP-40- -  无杆气缸 175136    
     DGP-40- -PPV-A-B  无杆气缸 161782    
     DGP-40-250-PPV-A-B  无杆气缸 526661    
     DGP-40-400-PPV-A-B  无杆气缸 526662    
     DGP-40-500-PPV-A-B  无杆气缸 526663    
     DGP-40-1000-PPV-A-B  无杆气缸 526664    
     DGP-50- -  无杆气缸 175137    
     DGP-50- -PPV-A-B  无杆气缸 161783    
     DGP-63- -  无杆气缸 175138    
     DGP-63- -PPV-A-B  无杆气缸 161784    
     DGP-80- -  无杆气缸 175139    
     DGP-80- -PPV-A-B  无杆气缸 161785    
     DGPL-18- -PPV-A-GF-B  无杆气缸 161974    
     DGPL-18- -PPV-A-KF-B  无杆气缸 161977    
     DGPL-25- -PPV-A-GF-B  无杆气缸 161786    
     DGPL-25- -PPV-A-KF-B  无杆气缸 161792    
     DGPL-25-250-PPV-A-B-KF  无杆气缸 526649    
     DGPL-25-400-PPV-A-B-KF  无杆气缸 526650    
     DGPL-25-500-PPV-A-B-KF  无杆气缸 526651    
     DGPL-25-1000-PPV-A-B-KF  无杆气缸 526652    
     DGPL-32- -PPV-A-GF-B  无杆气缸 161787    
     DGPL-32- -PPV-A-KF-B  无杆气缸 161793    
     DGPL-32-250-PPV-A-B-KF  无杆气缸 526657    
     DGPL-32-400-PPV-A-B-KF  无杆气缸 526658编号
KC134463
类型
纠偏器